مجله دامپزشکی ایران

برای اطلاع از میزان و مراحل پرداخت هزینهها، به بخش هزینههای انتشار مقاله مراجعه نمایید. در نهایت هم کاور را برای چاپ روی تیشرت، ماگ، پوستر و…دانلود نمایید. جهت تسریع در امور بررسی در هئیت تحریریه، داوری و چاپ مقالات لطفا قبل از ارسال مقاله حتما راهنمای نویسندگان را مطالعه فرموده و بعد اقدام به ارسال مقاله فرمایید. تصویر فیش واریزی می بایست به ایمیل نشریه ارسال شود.

پیوند ارجاعات به یک مجله اینترنتی اغلب از طریق ایمیل به اشتراک گذاشته می شود. تجربیات و دانستههای خود را به اشتراک بگذارند. بخش قابل توجهی از مطالب زرافه در حوزه آموزش است و کسانی که به دنبال راه اندازی یک کسب و کار آنلاین هستند و یا میخواهند استارتاپ خود را راه اندازی کنند بیش از سایرین مخاطب مقالات ما هستند.

یک خواننده به خیال خود می پندارد که مجله مورد نظر در آی اس آی وجود دارد اما هنگامی که در سایت تامسون روترز می رویم هیچ نام و نشانی از آن مجله یافت نمی شود. امروزه هر روز بر تعداد نشریات افزوده می شود و این نشریات برای خود اقدام به طراحی سایت می کنند.

ب- هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به خود باشد. چنانچه تمام ارقام جدول دارای واحد یکسان باشد، میتوان واحد را در عنوان جدول ذکر کرد. منابع اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، نام، (سال انتشار یا دسترسی)، عنوان اثر، شناسه (آدرس) سایت/ پایگاه، DOIمربوطه. ۱۷- شیوة ارجاع در مقاله باید به سبک APA و یا شیکاگو باشد و منابع مورد استناد در متن با ذکر نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود: (گنجی، ۱۳۸۶: ۲۲). شماره و عنوان در بالای جدول ذکر شود. مجله: نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، نام، عنوان مقاله (داخل گیومه نوشته شود)، نام مجله (ایتالیک شود)، شمارة مجله، شماره صفحات ابتدا و انتهای مقاله، سال انتشار، DOI مربوطه.

دیدگاهتان را بنویسید